Ako som začal podnikať „smart“ alebo ako premeniť náklady na zisk

31.01.2016Zdieľaná ekonomika
Zdieľaná ekonomika (sharing economy) sa šíri prirodzene a jej princípy stretnete na každom kroku. Ľudia, či už vedome alebo podvedome vytvárajú komunity, kde navzájom zdieľajú informácie, skúsenosti, prebytky a svoj čas. Možno sa v jednej takej nachádzate aj Vy.
Na Slovensku sú veľmi populárne Facebookové skupiny slúžiace práve ako platforma zdieľanej ekomomiky medzi spotrebiteľmi. Či už máte navyše paradajky, prečítané knihy, detské oblečenie alebo viete ponúknuť svoju zručnosť, všetko je predmetom možného obchodovania a generovania pasívneho príjmu. 

Zdieľaná ekonomika ako profit pre živnostníkov a podnikateľov
Ak sú princípy zdieľanej ekonomiky také výhodné pre bežných ľudí, dajú sa aplikovať aj v podnikateľskom prostredí? Poďme si priblížiť, ako by to mohlo fungovať. Pri štandardnom obchodnom vzťahu jedna strana predáva a druhá kupuje. Môžeme tiež povedať, že jedna strana generuje obrat a druhá investuje.
Pri zdieľanej ekonomike, na rozdiel od tradičného business modelu, profitujú obe strany. 

Ako zdieľaná ekonomika funguje?
Na jednej strane stojí podnikateľ, ktorý práve svoj majetok aktívne nevyužíva, ale prostredníctvom zdieľanej ekonomiky môže náklady na prevádzku alebo údržbu premeniť na zisk. Druhú stranu reprezentuje podnikateľ, ktorý sa preto, aby vedel vyrobiť nejaký tovar alebo poskytnúť službu, zaväzuje k dlhodobému splácaniu majetku, ktorý bude využívať len zriedkavo. Napriek tomu ho k svojmu podnikaniu potrebuje.
Pri zdieľanej ekonomike si podnikatelia môžu medzi sebou majetok požičať za minimálne náklady v porovnaní s celkovou obstarávacou sumou. Ušetrené prostriedky môžu investovať do nákupu materiálu, vyššej kvality strojov alebo marketingovej kampane, ktorá im prinesie nových zákazníkov. 

Globálny trend výhodného podnikania
Zdieľaná ekonomika je globálny trend, ktorý spája ponuku s dopytom a vytvára tak trhovú rovnováhu s jedným rozdielom. Obe strany zvyšujú zisk a znižujú náklady. Vo svete je zdieľaný majetok medzi firmami zaužívaným modelom už niekoľko rokov, hlavne v stavebnom priemysle. V posledných rokoch vidíme dopyt po zdieľaní aj medzi menšími podnikmi v rôznych odvetviach.
Preto sme sa rozhodli podporiť zdieľanú ekonomiku aj na Slovensku a vytvorili sme portál, kde podnikatelia budú môcť medzi sebou zdieľať nevyužitý firemný majetok. 

Ste smart podnikateľ?  
Zatvorte oči a porozmýšľajte, koľkokrát sa vám vracia z rozvozu prázdne auto, koľko týždňov máte nevyužitý sklad, ktorú stenu v obchode máte prázdnu, či kedy ste naposledy využili výstavný stánok alebo sedenie, ktoré vám zavadzia v sklade. Teraz sa zamyslite znovu a predstavte si všetky tie príležitosti, ktoré Vám môžu generovať príjem. Ak tieto veci naopak potrebujete, predstavte si, že ich môžete získať za omnoho menšie náklady, ako na ne vynakladáte teraz. Prepočítajte si, koľko by ste mohli ušetriť alebo zarobiť. Zastavili ste sa pri sume  4 000 € ročne alebo ste sa rozhodli spočítať celý možný zisk za tento rok? 
Šikovní podnikatelia vedia, že na to, aby mohli veci využívať, ich nemusia vlastniť. Staňte sa aj Vy inovatívnym podnikateľom a zapojte sa do projektu SHARILO.COM.


Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×